Co to jest IP w oświetleniu?

OBSZARY ZASTOSOWANIA OŚWIETLENIA O ODPOWIEDNICH IP

Pomieszczenia z instalacjami elektrycznymi wg. DIN VDE 0100 T.701 (obszary ważne dla sufitów do 2,25 m) Tylko oprawy, które są osłaniane przez zamontowaną na stałe płytą szklaną, mogą być zainstalowane na suficie lub gdy w instalacji elektrycznej płynie niskie napięcie. To nie jest istotne dla sufitu 2,25 m. Źródło zasilania musi być zamontowane poza wyznaczonymi obszarami i musi być chronione przed bezpośrednim kontaktem. Oceny obszarów muszą być prowadzone przez lokalnego elektryka zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

IP to stopień ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych.

Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych a drugi na penetrację wody.

Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Poziom Rodzaj ochrony
0 brak ochrony
1 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)
2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
3 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)
4 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
5 ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia
6 całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Poziom Rodzaj ochrony
0 brak ochrony
1 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
2 ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
3 ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
7 ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
8 ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
9 ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050