Reklamacje i zwroty w sklepie z oświetleniem

Reklamacje i zwroty
 

Adres do działu Reklamacji i Zwrotów
Radosław Fiszer
ul. Hetmańska 44
15-727 Białystok
 
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty i usługi były jak najwyższej jakości. W przypadku zgłoszenia reklamacji dbamy o to, żeby proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym, satysfakcjonującym Państwa poziomie.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.


Zgłoszenie reklamacji
 

 1. Reklamację z tytułu gwarancji można zgłosić:

  1) bezpośrednio w autoryzowanym zakładzie serwisowym danego producenta,

  2) za pośrednictwem Sprzedającego osobiście lub wypełniając formularz reklamacyjny dostępny na stronie https://www.twoje-lampy.pl/customer/account/

  Następnie dział reklamacji informuje Klienta o dalszym postepowaniu.
   

 2. Reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

  Konsument zgłasza do Sprzedającego osobiście lub wysyłając produkt na adres Działu Reklamacji i Zwrotów.

  1) bezpośrednio w autoryzowanym zakładzie serwisowym danego producenta,


  Warunkiem zgłoszenia skutecznie reklamacji jest przedstawienie w momencie jej zgłaszania:

  1) dowodu zakupu produktu;
   

  2) ważnej i wypełnionej karty gwarancyjnej (tylko w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana przy zakupie);
   

  3) szczegółów reklamacji (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację) - w tym celu zalecamy wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem:
  https://www.twoje-lampy.pl/customer/account/

  4) reklamowanego produktu (po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym, czy jest koniecznie jego odesłanie);


 3. Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy

  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki prosimy o spisanie protokołu szkody kurierskiej. Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się niezwłocznie z firmą kurierską (numer telefonu znajduje się na liście przewozowym, na stronie przewoźnika) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki. Prosimy o wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem:
  https://www.twoje-lampy.pl/customer/account/

  Następnie Dział Reklamacji skontaktuje się z Państwem celem ustalenia dalszych kroków.

 

Gwarancje
 

Gwarancja - to tryb reklamacji oferowany przez producentów i dystrybutorów.

W ramach gwarancji reklamowany towar podlega naprawie przez autoryzowany serwis.

Zamówiony produkt wysyłany jest do Państwa wraz z dowodem zakupu (fakturą) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji.
Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury) do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu.

Sposób kontaktu z serwisem znajduje się w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej dystrybutora (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi).
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w znalezieniu adresów punktów serwisowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza pod adresem:
https://www.twoje-lampy.pl/customer/account/


Rękojmia za wady fizyczne
 

Ten tryb reklamacji przewidziany jest dla Klientów, którzy dokonują zakupu w celu związanym z prowadzoną przez nich działalnością zawodową lub gospodarczą.
Uprawnienie to przysługuje w ciągu 1 (jednego) roku od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 1 (jednego) miesiąca od jej wykrycia.
Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.

 

Zwroty
 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, mają Państwo obowiązek poinformować nas, to jest RADOSŁAW FISZER, ul. Hetmańska 44, 15-727 Białystok, poprzez na przykład wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem:
  https://www.twoje-lampy.pl/customer/account/

  następnie wydrukować to zgłoszenie i wysłać je wraz ze zwracanym produktem do naszego sklepu. Kuriera mogą Państwo zamówić, korzystając z formularza na dole strony.


 2. Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

  RADOSŁAW FISZER
  ul. Hetmańska 44
  15-727 Białystok,

  z dopiskiem Zwrot numer ___" (podając numer przyznany w zgłoszeniu online).

  Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy wynikający z odstąpienia od umowy pokrywa Klient. Mogą Państwo skorzystać z preferowanych stawek, korzystając z formularza na dole strony.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.